sobota, 6 kwietnia 2013

Korci mnie takie coś - I'm thinking about something like that

(English Below)
Od ponad roku, chodzi za mną idea, która wyrosła z produktu firmy MSR - Fast Stash.

http://cascadedesigns.com/en/msr/tents/essential-series/fast-stash/product


Trudno to nazwać namiotem ale płachtą też nie jest.
Waży kilogram z kawałkiem, mieszczą się dwie osoby.
JEDYNIE dwie rzeczy mi nie pasują.
Pierwszą jest cena - ponad 1300 PLN - kogoś pozajączkowało.
A drugą, może nawet bardziej istotną - kolor - chciałbym takie tylko zielone, skoro ktoś rzucił taką cenę, to się powinien trochę postarać.
Możecie powiedzieć, że wystarczy płachta, to prawda.
Ale nie wystarczy dla mojej żony i płachta nie chroni przed komarami.
Zastanawiałem się, czy takiego nie uszyć, ale w tym celu i tak trzebaby zakupić oryginał, żeby pomierzyć a doświadczenie w szyciu mam żadne.
Po co to ?
Na dalekie wyjazdy samolotem, gdzie każdy kilogram ma znaczenie.
Dlaczego napisałem idea ?
Bo od ponad roku kombinuję jaki kształt powinno mieć powinno mieć podobne coś przy analogicznej wadze bez kopiowania produktu.For a year I'm inspired with MSR product - Fast Stash.

http://cascadedesigns.com/en/msr/tents/essential-series/fast-stash/product

Its hard to name it "s tent" but this is not tarp as well.
Weights a little bit over one kilo and it suits two person.
There are ONLY two things which I don't like about this product.
First thing - price - it costs in Poland above 350E or 400$ which is ridiculous.
Second - color - I would expect possibility to choose something different for such price.
One can say that tarp should be OK, of course - should.
But tarp is not enough for my wife, and with tarp you are not secured from mosquitoes.
I was thinking about sewing something like that but to do this - you need to buy one to be able to measure.
My sewing experience is zero to none.
What is this for ?
For remote sites when flying and every kilogram is important.
Why I wrote "I'm inspired" ?
As for last year I'm thinking - what shape should I use to create same functionality shelter while not coping design.