piątek, 19 kwietnia 2013

Mapy do GPS-a – Maps for GPS

Od wielu lat używam Garmina, nie z uwagi na to, że lubię te urządzenia ale głównie z powodu jego popularności i dostępności darmowych map.
W przypadku dalszych wypraw na inne kontynenty AutoMapa raczej się nie sprawdza.
Do urządzeń garmina można wrzucić własne mapy a w szczególności przygotowane przez innych.
Przykładowo zwiedzając Islandię używaliśmy darmowej dostępnej tu:
http://www.ourfootprints.de/gps/mapsource-island_e.html

Ostatnio szukałem mapy Pirenejów i trafiłem na fajne kompendium map teoretycznie rowerowych.
http://openmtbmap.org/download/odbl/#map-data

Na teren Polski standardowo używam UMP
http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/

Dla wielu ludzi używanie GPS-a, to pokazywanie drogi.
Zawsze mnie to dziwiło.
Najważniejsze co pokazuje GPS, to miejsce gdzie jesteśmy i pozwala on nam znaleźć je na lepszej papierowej mapie.
A jak przypadkiem coś pokaże – super.

Dlaczego urządzenie a nie telefon z GPS-em ?
Trzy proste powody:
1. Zasilanie
Możemy zabrać dodatkowe paluszki.
2.. Mapy – jak nie ma zasięgu mapy w telefonie są słabe
3. Dokładność pomiaru.

GPS-a włączamy na postoju, żeby sprawdzić gdzie jesteśmy.
Cudów jeszcze nie ma i nie ma urządzeń wytrzymujących ciągłą pracę przez tydzień.

Na obrazku – namiot w dziczy
Ziemia ognista 2001 – Patagonia
GPS pozwolił nam się znaleźć na mapie
For very long time I’m using Garmin devices.
This is not cause I like it but mostly because you got access to free maps.
In case of more remote, oversees trip local home map you can use in your car is not the best.
You can put your own maps in Garmin devices particulary created by other people.
For example on Iceland we were using:
http://www.ourfootprints.de/gps/mapsource-island_e.html

Last time I was looking for Pyrenees maps and I found very nice set for bikers:

http://openmtbmap.org/download/odbl/#map-data

For Poland I’m using

http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/

For most people GPS is a device to find proper route.
I was always confused with this type approach.
The most important think you can find on your GPS is your current position.
Then you can find it on proper, paper based map bought in remote site.
If you can see map on your GPS – great – its easier

Why actually we should use GPS device comparing to smartphone with GPS ?
Three basic reasons:
1. Power supply
you can take spare AAA batteries for it
2. Maps – if you are not in range no maps.
3. Precision.

We should turn on GPS device only when stopping.
There are no devices on the market (yet) which can work on line for a week.

Picture – tent in the woods.
Tierra del Fuego 2001 – Patagonia
GPS helped us to find our place on the map.
F1040037